Bygg & fastighet

Inom bygg och fastighet är det viktigt att ha kompetent personal för att arbetet ska kunna utföras så kostnadseffektivt och säkert som möjligt. Vi hjälper dig med tillfällig eller löpande bemanning och kan snabbt ordna rätt person på rätt plats. Via oss kan du hyra eller rekrytera fastighetsskötare, kundvärd, förvaltare, projektledare, fastighetschef, drifttekniker, snickare, elektriker, VVS-montör, målare, trädgårdspersonal etc.

fastighetsskötare, kundvärd, förvaltare, projektledare, fastighetschef, drifttekniker, snickare, elektriker, VVS-montör, målare, trädgårdspersonal